Váhy – 25. června až 13. září 2019

23. 9. – 23. 10.

Horoskop pro období od 25. června do 13. září 2019

Je třeba se vyvarovat novým investicím a rizikům. Toto období s sebou může přinést překážky. Pokud jste podnikatelem, ponese se toto údobí v duchu zpomaleného pokroku. Zachovejte si klidný postoj, lepší časy jsou již na obzoru. Omezte svoji tendenci dělat si zkratky. Pokračujte ve vytváření vazeb, v čemž jste mistrem, ale nečekejte od lidí příliš. Zatím ne.