Co je astrologie?

Dle mého názoru, s nejlepším vysvětlením v moderních dějinách přišel Carl Gustav Jung, slavný švýcarský analytický psycholog, když mluvil o Synchronicitě. Podle Junga: „Vše, co je stvořeno v danou dobu, nese energie Vesmíru toho konkrétního údobí“. Oba, Einstein a Jung se shodli, že tyto energie jsou reálné.

Věřím také, že tak jak na svět přicházíme s danými energiemi vesmíru, jsme to také my, kdo si vybírá z možností, jaký život nás čeká. Zda to bude úspěšný a pokrokový život, včetně dobrého zdraví; nebo budeme jednou z existencí, žijící v robotickém režimu, která, když promarní všechny nachystané příležitost, přemýšlí: „Co jsem vlastně udělal/a?“ Nebo neudělal/a!

Jeden z nejlepších článků, které jsem kdy četl, je k dispozici na internetových stránkách americké U.S. National Library of Medicine, National Institute of Health. Jde o jednu z mnoha publikací uveřejněných v cynických dobách dneška, neochvějně hovořící o „nekonečném potenciálu“ a o životě v souladu s řádem Vesmíru, jako předpokladem prospěšného života. Klíčová slova v této výzkumné práci jsou archetypy, kosmické vědomí, mystika, neempirická realita, potenciál, kvantová fyzika, spiritualita.

Ano, všichni máme nekonečný potenciál. Všichni jsme se s ním narodili. Nikdy není příliš pozdě na to, si tento potenciál uvědomit a začít s ním pracovat.

V životě existují fáze, kdy jsme neskonale efektivní, a pak jsou chvíle, kdy je nejlepší všemu nechat volný průběh. Astrologie je skutečným průvodcem, jak jednotlivá období rozpoznat a možnost vytěžit z této znalosti to nejlepší pro život. A konečně, astrologie není abrakadabra, ale pečlivý výpočet horoskopu, který určuje týdny, měsíce a střednědobá období, což mohou být i roky, kdy nám vesmír uděluje největší účinnost a sílu k dosáhnutí úspěchu.