Cena

Astrologie  

Každá konzultace trvá 1 až 2 hodiny a poplatek činí 5 000 Kč.

Pro občany, kteří nežijí v České republice se konzultace uskutečňuje přes Skype a / nebo telefonicky. 

Vastu

Poplatky za konzultace týkající se Vaší nemovitosti se liší v závislosti na samotné nemovitosti. Než budu moci poslat nabídku, potřebuji plánek a několik otázek, na které byste měli odpovědět.

Všechny poplatky jsou hrazeny bankovním převodem.

PROHLÁŠENÍ

Využíváním a přístupem k mým službám astrologie a Vastu, a/nebo poptáním a/nebo nabytím astrologického výkladu, konzultace a/nebo mého doporučení, souhlasíte, že jsem oproštěn jakékoliv odpovědnosti. Veškerá doporučení jsou poskytována dle mého nejlepšího vědomí a v dobré víře a v žádném případě nenavrhuji, abyste přestali konzultovat svého lékaře, právníka, architekta nebo jiného odborníka, jehož konzultujete, nebo jehož máte v úmyslu konzultovat.