O mně

Kvalifikací jsem inženýr, profesí astrolog – Váš horoskop zapracovávám do nejmenších detailů a konzultace nabízím nanejvýše dvěma až třem jednotlivcům / párům týdně. Ostatní čas věnuji přípravě a výkladům horoskopů. Konzultace probíhají prostřednictvím osobních schůzek, Skype nebo telefonu ve vzájemně dohodnutém a předem stanoveném čas.

Kris
 • Konec pouhé existenci!  Žijte naplno!
 • Astrologické poradenství.
 • Přesnost výkladu
 • 29 let zkušeností

Co pro vás tento astrolog může udělat?

Specializuji se na astrologii a Vastu. Tato pole jsou do velké míry propojena.

Astrologie

Přípravu a interpretaci horoskopu doplňuji také chiromantií, neboli výkladem z dlaní. Dlaň dominantní ruky je důležitá, protože jasně ukazuje vliv rodičů a společnosti na vaši osobnost. Kombinací chiromantie a astrologie dosahuji větší přesnosti.

  • Zabývám se výkladem z dlaní, které provádím buď osobně nebo za pomoci dodaných otisků dlaní.
  • Horoskopy, které připravuji, se týkají přibližně období 1 roku a zaobírají se významnými mezníky.
  • Neméně důlěžité je také moje úsilí v oblastech:
   1. Osobního poradenství  – jak dosáhnout v životě to nejlepší.
   2. Kariérního poradenství.
   3. Poradenství ve vztazích.
   4. Podnikatelského poradenství.

Vastu

Tato oblasti souvisí se studiem geopatických, elektrických a magnetických energií přímo spojených s domovy, kancelářemi, továrnami a jinými objekty. Pokud jsou tyto energie vyváženy, aby mohly sledovat pozitivní směr, vedou k míru, štěstí a pokroku. Ať už kupujete nemovitost nebo chcete vytvořit harmonii ve svém stávajícím domě, kanceláři, výrobním zařízení nebo dokonce institucionálních budovách a skladech, nabízím své služby. Nasměrováním a ustálením sil pozitivních energií okamžitě zakusíte jejich obrovské výhody.

Více podrobností najdete v sekci Vastu véda.