Domů

Říká se, že vědci od antiky až do renesance byli vědci pro radost. Osobnosti jako Tycho Brahe, Johannes Kepler a mnoho dalších byli povoláním astrology a vědci pro radost, kterou jim věda poskytovala. Až v 17. století, Newton, o kterém bylo známo, že byl tajnůstkář, měl říci astronomu Edmondu Halleymu o astrologii toto: „Pane Halley, já jsem tento obor studoval, vy ne“. Teprve v 17. a 19. století se astrologie a astronomie rozcházejí. Bývá to připisováno průmyslové revoluci. 

Stále však existují instituce, včetně University of Wales, která nabízí kombinované kurzy astronomie a astrologie. Kanadská asociace astrologického vzdělávání se zaměřuje na astrologii.