Vastu véda

Značná část Vastu se týká magnetické citlivosti, magnetických sil, jejich kolísání a uspořádání s ohledem na Slunce a Měsíc. Citlivost na magnetické síly byla pozorována a studována na zvířatech v průběhu desetiletí významnými vědci a mnoha výzkumy bylo zjištěno, že zvířata jsou skutečně citlivá na magnetické síly a aktivně na ně reagují. My lidé máme stejné instinktivní vlastnosti, ale postupem času a vlivem modernizace jsme s nimi ztratili kontakt a stali se závislí téměř výhradně na logice. Magnetické síly, tok světla, proud vzduchu a vody v našem místě bydliště nebo pracoviště současně hrají důležitou roli ve vztahu k našemu blahobytu a pokroku.

Nechte štěstí a zdraví vládnout svému domovu a kanceláři

Vytváření zdravého domova a kanceláře je otázkou života v harmonii s energiemi Země.

Proč se cítíme pohodlně v jedné části domova a neklidně v jiné? Proč rostliny a stromy vzkvétají v jedné části zahrady než v jiné, bez ohledu na stín a sluneční svit? Proč daný region země prosperuje více než jiný? Proč je jeden domov považován za šťastný a druhý ne?

Starověké písemnosti, včetně Feng Shui a Vastu, znají tyto odpovědi po tisíce let. Moderní svět, ve kterém žijeme, internet a elektronika nás odvádí od vlastních pocitů. Pro většinu záležitostí hledáme vědecké vysvětlení. Je zajímavé, že navzdory modernímu životnímu stylu si mnoho Francouzů a Němců zachovalo citlivost stavět své ložnice daleko od míst, kde se vyskytují mraveniště nebo vosí hnízda, protože vědí, že tyto konkrétní oblasti s sebou nesou „neblahé energie“, které mají za následek úpadek mysli a těla.  Mnoho lidí v USA a Velké Británii závisí na proutkařích, kteří jim pomáhají určit dobré energetické body doma i v kanceláři, a obracejí se k nim o pomoc také před koupí nemovitosti.

Jednoduchý příklad: Víte, proč je zdravější spát hlavou na západ nebo na východ? Magnetické energie pak proudí horizontálně naším tělem vleže, narozdíl od pozice s hlavou směrem na sever nebo jih. V tomto případě energie proudí tělem podélně. Tato situace vede k nadměrnému tlaku na vnitřní orgány.

Pokud spíte s hlavou směrem na sever nebo na jih, měli byste zvážit otočení postele, protože v těchto směrech proudí magnetické energie tělem podélně a zatěžují vnitřní orgány.

Spánek s hlavou směřující na západ nebo na jih je prospěšný, protože magnetické energie proudí tělem horizontálně.

Co říká věda?

Lidské tělo se skládá převážně z minerálních látek a vody, a vytváří elektrické impulsy. To umožňuje buňkám nervového systému, kostí a mozkovým buňkám vnitřní komunikaci a regeneraci. Regenerace buněk je stěžejní pro udržení zdraví tělesného a duševního.

Výzkumy prokázaly, že když je v prostředí, kde se často zdržujete (ať je to domov nebo pracoviště), nerovnováha v geopatogenních zónách, což jsou přirozenné radiace stoupající z povrchu Země nebo nerovnováha v magnetickém a elektrickém napětí, vede to k nerovnováze také na úrovni těla a mysli. To potom způsobuje problémy a nemoci. Tyto nepoměry mají za následek, že buňky těla spolu nerezonují a výsledkem jsou stavy jako:

   • Nepraktické myšlení
   • Vznětlivost
   • Neklidný spánek
   • Problémy ve vztazích
   • Rychlejší stárnutí
   • Kardiovaskulární problémy
   • Neurologické problémy
   • Rakovina


    a řada dalších potíží.

Co se s tím dá dělat?

Když se bavíme o silných energiích, obvykle máme na mysli energie kladné. To však není úplně přesné. Existují prostory v domácnostech, které vykazují vyjímečně dobré energie a jiná místa generující energie škodlivé. Z toho důvodu je čištění geopatických zón velmi důležité. Místa se špatnými energiemi přispívající k úpadku.

Čím se zabývám?

Přestože jsem kvalifikovaný inženýr, studiem geopatogenních zón, elektrického a magnetického napětí se zabývám již 25 let.

Specializuji se na hledání praktických a proveditelných řešení.

Aby bylo možné se trvale zbavit “špatných energií”, je potřeba nejdříve neutralizovat geopatogenní místa v daném prostoru a postupně je změnit.

Pokud plánujete projekt nebo rekonstrukci, nabízím spolupráci s vámi nebo vaším architektem. Cílem je napravit problémy a dosáhnout volného toku progresivních energií.

Řešení může být až tak jednoduché, jako zasadit rostlinu nebo do určitého místa umístit nádobu s vodou. Někdy je řešním přestěhovat nábytek, jindy jde o rozsáhlejší změnu jako je velikost a umístění hlavní brány nebo dveří. Podobně také změna ve využití pokojů, přemístění počítače a jiných zařízení nebo zbudování miniaturní zahrádky v příslušném bodě vaší domácnosti, či skalky na zahradě, může odstranit nebo eliminovat geopatogenní zóny.

Tento proces “Úklidu” s sebou přináší konzistentní a trvalý pokrok.