O mně

Kvalifikací jsem inženýr, profesí astrolog. Horoskopy zapracovávám do nejmenších detailů a konzultace nabízím nanejvýše dvěma až třem jednotlivcům / párům týdně. Ostatní čas věnuji přípravě a výkladům horoskopů. Konzultace probíhají prostřednictvím osobních schůzek, Skype nebo telefonu po vzájemně dohodnutém a předem stanoveném čas.

Kris
 • Přestaňte jen existovat.  Žijte naplno!
 • Astrologické poradenství.
 • Přesný výklad
 • 29 let zkušeností

Co Vám nabízím?

Specializuji se na astrologii a Vastu. Tato pole jsou do velké míry propojena.můžu

Astrologie

Přípravu a interpretaci horoskopu doplňuji také chiromantií, neboli výkladem z dlaní. Dlaň dominantní ruky je důležitá, protože jasně ukazuje vliv rodičů a společnosti na osobnost svého nositele. Kombinací chiromantie a astrologie jsem schopen dosáhnout větší přesnosti.

  • Výklad z dlaní provádím buď osobně nebo za pomoci dodaných otisků dlaní.
  • Horoskopy, které připravuji, se týkají přibližně období 1 roku a zaobírají se významnými mezníky dané doby.
  • Neméně důlěžité je také moje úsilí v oblastech:
   1. Osobního poradenství  – jak dosáhnout v životě to nejlepší.
   2. Kariérního poradenství.
   3. Poradenství ve vztazích.
   4. Podnikatelského poradenství.

Vastu

Tato oblasti souvisí se studiem geopatických, elektrických a magnetických energií přímo spojených s domovy, kancelářemi, továrnami a jinými objekty. Pokud jsou tyto energie vyváženy, aby mohly sledovat pozitivní směr, vedou k míru, štěstí a pokroku. Ať už kupujete nemovitost nebo chcete vytvořit harmonii ve svém stávajícím domě, kanceláři, výrobním zařízení nebo dokonce institucionálních budovách a skladech, také zde nabízím své služby.

Více podrobností najdete v sekci Vastu véda..

PROHLÁŠENÍ

Využíváním a přístupem k mým službám astrologie a Vastu, a/nebo poptáním a/nebo nabytím astrologického výkladu, konzultace a/nebo mého doporučení, souhlasíte, že jsem oproštěn jakékoliv odpovědnosti. Veškerá doporučení jsou poskytována dle mého nejlepšího vědomí a v dobré víře a v žádném případě nenavrhuji, abyste přestali konzultovat svého lékaře, právníka, architekta nebo jiného odborníka, jehož konzultujete, nebo jehož máte v úmyslu konzultovat.